0. Beknopt

 • Foto’s worden afgeleverd tussen de 6-8 weken. 

 • Foto’s worden alleen bewerkt door Anouk Boonstra.

 • Foto's worden niet onbewerkt verstrekt en geleverd materiaal mag niet zonder toestemming worden bewerkt.

 • Foto's mogen alleen inclusief logo of tag gebruikt worden voor social media.

 • U geeft toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor social media.

 • Het album is een album van 15x15 cm. Up-seller is mogelijk. Standaard aantal pagina's. 

 • 25% aanbetaling bij trouwreportages van het totaal bedrag. Bij annulering behoudt Anouk Boonstra de 25% aanbetaling.

 • Bij reportages geldt vooraf betalen.

 • De foto's met logo worden verstuurd binnen 6-8 weken van een bruiloft. De foto's zonder logo krijgt u tegelijkertijd met het album meegeleverd. 

 • Wanneer u Anouk Boonstra boekt voor een shoot zal zij die dag alleen fotograferen. Anouk Boonstra is niet verantwoordelijk voor de beelden waar derden als storende factor worden beschouwd. 

1. Algemene zaken 

 De foto’s die op de website van Anouk Boonstra staan, mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse, Anouk Boonstra.

Als bezoeker kunt u deze foto’s bekijken, maar hebt u geen toestemming om deze foto, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Anouk Boonstra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade bij een reportage op locatie of in de studio.

 • Voor commercieel gebruik van foto’s kunt u contact op nemen met Anouk Boonstra via e-mail of telefoon. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.

 • Wanneer er een minder aantal foto’s genomen kunnen worden door onvoorziene omstandigheden, zoals weersomstandigheden, niet opvolgen van (kleding) instructies etc, zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing. Het volledige bedrag van de reportage dient wel voldaan te worden.

 • Anouk Boonstra doet haar uiterste best om storingen of fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • De bewerkte foto’s blijven een half jaar in mijn archief. Het is dus niet mogelijk om na een half jaar de foto’s nog weer op te vragen. Zorg daarom zelf voor een goede back-up.

 • De website van Anouk Boonstra wordt met veel zorg bijgehouden. Mochten er toch fouten op de website staan, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Anouk Boonstra staat in haar recht om informatie te wijzingen wanneer ze dit nodig vind.

 • Als u tijdens de reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, dient u dit direct tegen Anouk Boonstra te zeggen. Deze kan er dan op dat moment nog iets aan veranderen. Klachten die achteraf worden gemeld worden als ongegrond beschouwd.

 • Bij gebruikmaking van Anouk Boonstra gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Het is niet toegestaan om de reportage met uw eigen telefoon vast te leggen. 

2. Tarieven en betalingen

 • Het volledige bedrag voor reportages dient voor de fotoshoot volledig betaald te zijn.

 • Bij bruiloften dient vooraf 25% betaald te zijn, na de bruiloft zal het resterende bedrag gefactureerd worden, wanneer deze betaald is ontvangt u de foto's.

 • Contante betaling kan alleen in goed overleg met Anouk Boonstra.

 • De koopprijs luid in euro’s (€)

 • Alle offertes en prijs opgave zijn vrijblijvend mits er een duidelijk akkoord is tussen beide partijen.

3. Annulering

 • Een annulering kan alleen via telefonisch contact doorgegeven worden.

 • Annuleren na een definitieve reservering is alleen toegestaan doormiddel van een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Anouk Boonstra. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn onder anderen: ziekte, overlijden van naasten, familie.

 • Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  – 72 tot 48 uur van te voren word er 30% in rekening gebracht.

 • – 24 uur van te voren word er 50% in rekening gebracht.

  – Minder dan 24 uur voor de reportage word er 100% in rekening gebracht.

 • Het kan voorkomen dat Anouk Boonstra zelf een reportage moet afzeggen/annuleren ivm ziekte of andere reden. Dit gaat altijd in goed overleg en indien nodig zal deze u proberen door te verwijzen naar een fijne collega. 

4. Auteursrechten van de foto’s

 • De auteursrechten van de foto’s ligt ten allen tijden bij Anouk Boonstra.

 • U geeft Anouk Boonstra automatisch alle toestemming om de foto’s te gebruiken voor commerciële en/of promotie doeleinden op internet. Zoals: Blog, portfolio, Facebook, Instagram, Pinterest. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien u liever niet wil dat de foto’s/specifieke foto’s worden gebruikt voor deze doeleinden dien je dit bij de reservering aan te geven.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel web bestanden als hoge resolutie) op internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze is aangeleverd door Anouk Boonstra. Er mogen dus geen eigen filters of bewerkingen overheen gezet worden.

 • De bestanden die u ontvangt mag u gebruiken voor reproductie indien voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven en/of drukwerk zonder overleg.

 • Vermeld altijd Anouk Boonstra bij het plaatsen van de foto op social media.

5. Privacy en persoonsgegevens

 • Anouk Boonstra zal in geen enkel geval persoonsgegevens ( e-mail, adres gegevens, telefoonnummer’s ) openbaar maken aan anderen of doorgeven.

Privacy:

Via de website anoukboonstra.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Anouk Boonstra acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Anouk Boonstra is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.

Gebruik van persoonsgegevens​

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Emailadres

– Betalingsgegevens

– Geslacht

– Geboortedatum

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

– per mail

– per telefoon

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen,zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

– uw geboortedatum

– uw geslacht

Advertenties

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

Verstrekking aan derden​

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

– uw NAW gegevens

– uw telefoonnummer

– uw e-mailadres

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging​

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden​

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring​

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens​

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.